Praktijkregels

Hier vindt u de regels die gelden in mijn praktijk.

Verwijsbrief

U dient altijd zelf te zorgen voor een verwijsbrief van uw huisarts waarin specifiek vermeld staat dat het gaat om een verwijzing voor Specialistische GGZ. Om een behandeling te kunnen starten heb ik daarnaast nog een aantal gegevens als uw burgerservicenummer en lidmaatschapsnummer van uw ziektekostenverzekering nodig. Zonder deze gegevens kan geen behandeling plaats vinden.

Duur van een consult

Een consult duurt ongeveer 45 minuten, in overleg kan daarvan worden afgeweken. In verband met uw eigen privacy en de privacy van anderen verzoek ik u op tijd op afspraken te verschijnen, niet te laat maar ook niet veel te vroeg.

Verhindering

Indien u voor een afspraak verhinderd bent dient u minimaal de dag van tevoren daarvan bericht te geven. Bij geen of ontijdig bericht van verhindering zal een bedrag van € 50,- bij u in rekening worden gebracht dat u zelf dient te betalen.

Behandelplan

De eerste gesprekken zijn bedoeld om uw probleem te verhelderen. Op grond hiervan zal in overleg met u een behandelplan worden opgesteld dat in de loop van de contacten zal worden geëvalueerd en indien nodig bij kan worden gesteld.

Geheimhoudingsplicht en dossiervorming

De inhoud van de gesprekken valt onder de geheimhoudingsplicht. Er gaat geen enkele informatie naar derden zonder dat u daarom heeft gevraagd of daarvoor toestemming heeft gegeven. Er geldt een wettelijke verplichting uw dossier tenminste 15 jaar te bewaren tenzij u daar schriftelijk bezwaar tegen maakt. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en kunt copieën uit uw dossier opvragen. U heeft geen recht op inzage van mijn persoonlijke werk-aantekeningen.

Meten van kwaliteit en effect van de behandeling

U kunt gevraagd worden mee te werken aan het meten van kwaliteit en effect van behandeling. Om kwaliteit en effect te meten wordt gebruik gemaakt van twee soorten vragenlijsten: een vragenlijst om het effect van de behandeling te meten (bijv. meting bij aanvang en na afloop van de behandeling) en een vragenlijst met betrekking tot de kwaliteit van de behandeling. De vragenlijsten worden op landelijk nivo en anoniem verwerkt.