Klachtenregeling

Ik hoop natuurlijk op een prettige samenwerking en dank u alvast voor het in mij gestelde vertrouwen.

Heeft u desondanks klachten over de behandeling of bejegening dan hoop ik dat dat in onderling overleg besproken kan worden.

Mochten we er onderling niet uitkomen dan kunt u uw klachten kenbaar maken aan de klachten- en geschillencommissie van de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen: P3NL, Postbus 8003, 3503 RA Utrecht, tel. 030-6868731.
email: geschillenregeling@p3nl.nl, website: www.P3NL.nl.

Als u meer wil weten over regelgeving, beroepscode etc. met betrekking tot psychologen en psychotherapeuten dan kunt u deze informatie opvragen bij het NIP of vinden via de website: www.psynip.nl.