Mededelingen

-ACTUELE WACHTTIJD:
Wegens drukte kan ik voorlopig geen nieuwe cliënten meer aannemen.  

-DE PRAKTIJK IS GESLOTEN VAN 6 T/M 20 SEPTEMBER 2018
Voor zeer dringende aangelegenheden kunt u in deze periode tijdens kantoor-uren contact opnemen met mijn collega dhr. Jan van der Heijden, tel. 046-4581046.
Buiten kantoor-uren dient u zich te wenden tot de huisartsenpost in uw regio die zo nodig de regionale crisisdienst kan inschakelen.

 

 

Even voorstellen

Jo Smeets, geboren in 1958 in het Maasdorp Elsloo, de voeten in de Limburgse löss. Afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht als Geestelijke Gezondheidkundige en vervolgens de psychotherapie-opleiding voltooid.
In mijn beroepsleven uitstapjes gemaakt naar de Randstad en Frankrijk maar weer terug gekeerd – en nu voorgoed –naar mijn geboortegrond.

Inmiddels ruim 25 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, o.a. in Riagg’s en psychiatrische instellingen, en sinds 2001 zelfstandig gevestigd in het mooie en rustige dorp Puth.

Mijn deskundigheid ligt vooral op het vlak van angst- en stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, werkgerelateerde problematiek en persoonlijkheidsproblematiek waarbij de doelgroep wordt gevormd door volwassenen en ouderen.

Psycholoog-psychotherapeut

Een psycholoog heeft een relevante universitaire opleiding (psychologie of geestelijke gezondheidkunde) gevolgd en mag zich dan basispsycholoog noemen. Basispsychologen zijn vaak werkzaam als Praktijkondersteuner (POH-GGZ) bij een huisartsenpraktijk.
Een gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) heeft na de opleiding tot psycholoog of geestelijke gezondheidkundige de vervolgopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gevolgd en is veelal werkzaam in de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ).
Een psychotherapeut heeft na een relevante universitaire opleiding (bijv. psychologie, geestelijke gezondheidkunde of geneeskunde) een vervolgopleiding van 4 jaar gevolgd tot psychotherapeut. Psychotherapeuten kunnen werkzaam zijn in zowel de GB-GGZ als de Specialistische GGZ (S-GGZ).
De psychotherapeut werkzaam in de S-GGZ wordt geacht ook cliënten met ernstigere psychische klachten (zoals ernstigere angststoornissen of depressies) of meer complexe problematiek (bijv. persoonlijkheidsproblematiek) te kunnen behandelen. De duur van behandeling door een psychotherapeut kan sterk variëren (van enkele sessies tot meerdere jaren) en is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.
Ik ben zowel GZ-psycholoog als psychotherapeut maar werk in de praktijk uitsluitend als psychotherapeut in de Specialistische GGZ.